Değerlerimiz

• Etik değerlerden taviz vermeyen kurum kültürü 
• En önemli kaynağımızın çalışanlarımızın olması 
• Güler yüzlülük ve samimiyet 
• Yenilikçi, çağdaş ve öncü olmak, girişimcilik 
• Dürüstlüğe ve güvene dayalı işbirliği 
• Çalışmak, öğrenmek, öğretmek 
• Demokratik ve katılımcı yönetim