Onze waarden

• Compromisloze bedrijfscultuur van de ethische waarden
• Onze belangriijkste bron dat is van onze medewerkers 
• Gemoedelijkheid en vrindelijkheid 
• Weldadigheid, modern en voorganger zijn, ondernemerschap 
• Samenwerken op basis van eerlijkheid en vertrouwen 
• Werken, leren, onderwijzen 
• Democratisch en participatief bestuur.